Xe hợp đồng tại ba rịa liên hệ ĐT 0938488477/+/ 0938488477